Forskjellen på en gåte og en quiz

Hva er egentlig forskjellen på en gåte og en quiz. Vel, både gåter og quiz er jo oppgaver som består av spørsmål og svar. Begge kategorier er ment som en spørrelek, og begge er ment for å gi hjernen litt å arbeide med. Så som du skjønner er det mange likheter mellom gåter og quiz. Men la oss se litt nærmere på likheter og forskjeller.

Gåter

En gåte, eller som det kalles på engelsk riddle, er en form for spørsmål og svar som det egentlig ikke er noen veldig spesielle regler for. Så lite regler er det at det ikke er noe krav om at svaret har noe forankring i virkeligheten en gang. Svarene kan godt være veldig usannsynlige, men et viss snev av sannhet er det ofte i dem.
La oss ta et eksempel på en gåte: Hva er det som befinner seg oppe i et tre og som er grønt med fire ben. I tillegg kan den skade deg veldig dersom du går under treet i det den detter ned? Svar: Et biljardbord.

Dette er typisk en gåte som for så vidt er helt usannsynlig og helt umulig å svare på hvis du ikke har hørt gåten før. Men tross alt, den har jo et snev av sannhet i seg. Har du tilgang på et stort nok tre og et lite nok biljardbord, i tillegg til en heisekran og ikke har motforestillinger mot å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk, så er blir jo denne gåtens svar sann. Vi kan vel allikevel slå fast at dette bare blir en morsom tullegåte.
Selv om det ofte er noe sannhet i en gåte, så trenger det ikke å være det. Gåten om hvorfor elefanten lister seg forbi medisinskapet for ikke å vekke sovemedisinen, og mange andre gåter i samme sjanger, er typiske eksempler på morsomme gåter og svar uten noen som helst sannhet i seg.

En gåte trenger ikke bare å være av den morsomme typen. Den kan være filosofisk, på rim eller bygd opp som et ordspill. Og det finnes gåter som det ikke finnes noe svar på. Det de alle har til felles er at de er underholdene og skaper spørsmål og oppgaver som setter den menneskelige hjerne i aktivitet med å løse en problemstilling.

Og gåter er ikke noe moderne fenomen. Denne typen av problemstillinger har underholdt oss mennesker siden tidenes morgen. Du kan finne dem i gamle skrifter fra de fleste kulturer. Det være seg Det gamle testamentet eller i bøker om norrøn mytologi.

Gåter kan også bestå av rene faktaspørsmål som krever helt konkrete og riktige svar, som kan passe like godt i en quiz.

Ta vår quiz om norrøn mytologi

Quiz

En quiz er bygd opp med mye strengere regler enn en gåte. Her er det nemlig en betingelse om at det må finnes et konkret svar, og at det svaret må være korrekt. Med andre ord så er dette rene faktaspørsmål som krever kunnskap fra deltagerne. Enten så innehar man kunnskapen og kan svare riktig på spørsmålet, eller så har man ikke det. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for å tippe dersom man ikke vet svaret, men sjansene for å treffe riktig svar er ikke noen selvfølge.
Se også: Oversikt over alle quiz

Forskjellen

Som du ser så kan det både være vanskelig og enkelt å kunne skille mellom en gåte og en quiz. En gåte kan fort defineres som en quiz og omvendt. I noen tilfeller. I andre tilfeller er det enkelt å skille mellom dem. Man kan vel i vært fall fastslå at dersom det ikke finnes et entydig faktasvar, så er det nok ikke en quiz, men en gåte. Finnes det derimot et faktasvar så kan det være begge deler. Eller?

Prøv denne quizen: Lett blanding 3 – Quiz spørsmål og svar