Bli klar for enhver quiz om kryptovaluta

Hvis man liker å være med på quiz, er det mange å velge mellom. Og selv om verden har forandret seg litt, er det likevel mange sosiale muligheter hvis man har lyst til å delta i disse. Og når man skal sette sammen laget sitt, er det alltid bra å gjøre dette på en måte, der man virkelig kan kombinere hvilke ferdigheter de forskjellige deltagerne har, sånn at man kan sette sammen det beste laget kombinert. Hvis du er en av de som interesserer deg for penger, økonomi og kryptovaluta, er det derfor noen ting som er bra å vite om kryptovaluta – sånn at du blir den på laget som har full kontroll over dette emnet.

Her får du noen av de vanligste spørsmålene som kan dukke opp rundt temaet kryptovaluta, sånn at du kan bygge opp kunnskapen din og bli klar til å være lagets vinner når det kommer til krypto.

Hva er kryptovaluta?

Det er mange måter man kan svare på dette, og avhengig av hvordan spørsmålet stilles, kan man velge å svare fra forskjellige vinkler, men helt grunnleggende er svaret dette: kryptovaluta er en digital, desentralisert valuta. Dette korte svaret er mest sannsynlig det de ser etter i en quiz-situasjon, så hvis du har dette, får du poenget.

Hva betyr det at en valuta er desentralisert?

Når man snakker om kryptovaluta, er det også helt essensielt å snakke om desentralisert valuta. Dette betyr kort sagt at valutaen ikke er knyttet til et sentralt system eller en stat, men er en uavhengig valuta som ikke styres fra sentralt hold. Det er dette som gjør at kryptovaluta ikke kan spores, og derfor er en helt anonym måte å bruke penger. Det er ingen kontroll fra stater eller sentralbanker når det kommer til hvordan pengene beveger seg, for alle transaksjoner er krypterte.

Hvordan kan man skaffe seg kryptovaluta?

Det er primært to måter man kan skaffe seg kryptovaluta på. Man kan enten skaffe seg det gjennom å kjøpe dem, eller så kan man skaffe seg dem gjennom å mine dem. Avhengig av hvilken type kryptovaluta det er snakk om, er det enten en eller begge disse mulighetene som er tilgjengelige. Det er mange kryptovalutaer man også kan mine, men det er noen man ikke kan mine og bare kjøpe.

Hva var den første kryptovalutaen og når ble den lansert?

Det er kanskje ikke en overraskelse for noen at Bitcoin er den kryptovalutaen som er den aller første som kom på markedet. Den ble lansert tilbake i 2009, og til tross for at det har kommet utallige andre kryptovalutaer siden dette, er det likevel denne som står sterkest selv i dag. Den har konkurranse fra noen få, men ingen når opp til deres nivå.

Hva betyr det at kryptovaluta er volatil?

Det at kryptovaluta er volatil, betyr at man forventer store utsving i kursen. Dette betyr igjen at det er en svært risikabel aksje, men samtidig også en spennende aksje, for det kan samtidig gi tilsvarende positivt utsving.