Sex appeal test for kvinner

Når en manns øyne treffer dine fra andre siden av rommet, hva vil hans reaksjon være? Føler han seg tiltrukket? Ser han på deg som sexy? Blir han mo i knærne? Dette er noe kvinner har undret seg over i uminnelige tider. Ta denne sex appeal testen for kvinner, så er du nok snart nærmere et svar.

Testen er utarbeidet med bakgrunn i boken «Why men lie, and women cry» av Allan og Barbara Pease.S