Hva kan du om påsken?

I denne quizen får du virkelig testet påskekunnskapene dine.  Du får 10 påskenøtter som hver har 4 svaralternativer. Klarer du alle er du muligens en påskehare.

Del Quizen for å se resultatet!


Fortell oss hvem du er så får du se resultatene!

Hva kan du om påsken? Jeg fikk %%score%% av %%total%% riktig
0%